Zapraszamy również na stronę projektu "Dzień Dobrego Słowa"

PROJEKT CZYTELNICZY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 „ Z KSIĄŻKĄ PRZEZ ŻYCIE, CZYLI ZALAJKUJ TO.”                                                                                              

przygotowany przez Sylwię Dworek i Irenę Gryckiewicz.

Słowo przedwstępne: Chciałyśmy zrobić z koleżanką „coś”, by zachęcić uczniów do czytania, do samodzielnego czytania, lub słuchania, do obcowania z książką, z szeroko rozumianą literaturą. Chciałybyśmy , by towarzyszyła uczniom na co dzień, szczególnie w dobie komputeryzacji, internetu i telefonii komórkowej. Zdajemy sobie sprawę, że technologie są niezwykle użyteczne w życiu człowieka, ale chcemy pokazać jak inaczej można spędzać czas,  czerpać z tego radość, uczyć się, rozwijać i bawić. Projekt ten wpisuje się w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

WSTĘP:  

Budzenie  i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być troską nas wszystkich- nauczycieli, wychowawców, rodziców. Tylko wspólna praca może przynieść pozytywny efekt w postaci dzieci czytających książki. We współczesnej dobie technologii komputerowych i wszechobecnej telewizji, książka została odsunięta na plan dalszy. Choć mogłoby się wydawać, że przeżywa kryzys to jednak nadal jest najważniejszym środkiem przekazywania wiedzy. Czytanie rozwija nie tylko sferę poznawczo- intelektualną, ale pomaga budować system  wartości moralno- społecznych. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem zabawy i rozrywki. Kontakt z książką zapewnia dzieciom rozwój  zainteresowań, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Jest też nośnikiem  ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, zachęca do refleksji nad własnymi czynami, zachowaniami, słowami. Jest to ważne  szczególnie dzisiaj w świecie narastającej demoralizacji młodego pokolenia.   

Czy warto trudzić się, by przyciągnąć uczniów do książki?? Na pewno warto, chociażby ze względu na rolę książki, która wzmacnia w człowieku to, co najlepsze, jest ważnym elementem samorozwoju człowieka. Projekt jest też naszą odpowiedzią i udziałem w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie mogą korzystać w bibliotece z pięknego księgozbioru, który systematycznie się rozszerza. Są to książki adresowane do dzieci i młodzieży, albumy tematyczne, bajki dla najmłodszych.

Podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był radością  i przygodą. Chcemy rozbudzić motywację do czytania, do obcowania z książką; rozwijać aktywność i ciekawość związaną ze światem książki, wspomagać rozwój emocjonalny i moralny. Zależy nam, by każda klasa, każdy uczeń mógł brać udział w tym projekcie na miarę swoich sił i możliwości. Wielość zadań i pomysłów pozwoli każdej klasie włączyć się do projektu i aktywnie w nim uczestniczyć.

 

CELE OGÓLNE:

 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Poznawanie utworów literatury dziecięcej ( bajki, wiersze, opowiadania, baśnie, legendy) z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka.
 3. Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
 4. Włączenie się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poprzez realizację projektu.

CELE EDUKACYJNE PROJEKTU:

 1. Wprowadzenie dzieci w świat książek.
 2. Kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania.
 3. Wzbogacanie słownictwa dzieci.
 4. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 5. Doskonalenie umiejętności językowych.
 6. Zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi.
 7. Zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom.
 8. Budzenie zainteresowań książką poprzez zabawy plastyczne, warsztaty, kąciki książek w klasach, konkursy.
 9. Integrowanie grupy przez wspólną pracę i zabawę.
 • Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania.
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, uczenie wartości moralnych.
 • Eliminowanie negatywnych emocji.
 • Wyrażanie swoich uczuć i emocji słowami.
 • Wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.
 1. Zapoznanie z zasadami korzystania książek, biblioteki szkolnej, wdrażanie do dbałości i szacunku do książek.
 2. Kształtowanie pożądanych postaw społecznych.