W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Gdańsku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.​

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Adres, numer telefonu oraz adres e-mail placówki znajdują się na stronie www: sps26.edu.gdansk.pl