Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców
Monika Parcej
Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Rodziców
Anna Banaś
Skarbnik
Agnieszka Pieper
Rada Rodziców kontakt e-mail : 
W załącznikach prośba o wpłatę oraz uchwała dotycząca składki na rzecz świetlicy.