Nasza szkoła istnieje od 1945 roku. Obecnie budynek szkoły znajduje się w  centrum  Starego  Miasta. Szkoła jest  dobrze  zlokalizowana z dala od głównych arterii komunikacyjnych.
Aktualnie  w  naszej  placówce  proponujemy  naszym uczniom indywidualne formy kształcenia dostosowane do potrzeb dziecka. Małe zespoły klasowe, wykwalifikowana kadra, przestronne sale lekcyjne to atuty naszej szkoły.

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!
Szkoła prowadzi szereg zajęć pozalekcyjnych.
W skład szkoły podstawowej wchodzą też oddziały gimnazjalne.

W roku szkolnym 2018/2019 teren przylegający do budynku szkoły zostanie zagospodarowany: plac zabaw, boisko, nowe drogi dojazdowe dla busów.