Sprawozdanie fonansowe 2019 SPS 26 

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152830.pdf