Sprawozdanie finansowe 2020 

237-GCUW- 21051014440 (cloudgdansk.pl)

Zgodnie z art 34 ust 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017' informuję, że sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2019 zostało opublikowane w BIP