Nasza szkoła istnieje od 1945 roku. Obecnie budynek szkoły znajduje się w  centrum  Starego  Miasta. Szkoła jest  dobrze  zlokalizowana z dala od głównych arterii komunikacyjnych.
Aktualnie  w  naszej  placówce  proponujemy  naszym uczniom indywidualne formy kształcenia dostosowane do potrzeb dziecka. Małe zespoły klasowe, wykwalifikowana kadra, przestronne sale lekcyjne to atuty naszej szkoły.

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!
Szkoła prowadzi szereg zajęć pozalekcyjnych.

NASZA  PLACÓWKA  PRACUJE  W SYSTEMIE  JEDNOZMIANOWYM.

Mapa

SZKOŁA  POSIADA: 

 • ŚWIETLICĘ, KTÓRA  JEST  OTWARTA  OD  RANA  DO  PÓŹNYCH GODZIN  POPOŁUDNIOWYCH (czynna do 16.30)

 • WŁASNĄ  KUCHNIĘ,  W  KTÓREJ CODZIENNIE  GOTOWANE SĄ  ZDROWE  I SMACZNE  OBIADY

 • SALĘ  GIMNASTYCZNĄ,  

 • SALĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ORAZ GABINET LOGOPEDYCZNY
 • SIŁOWNIĘ   

 • BIBLIOTEKĘ I CZYTELNIĘ

 • BOISKO


SZKOŁA  ZATRUDNIA:

 • SPECJALISTÓW PRZYGOTOWANYCH  DO  PRACY  Z  DZIEĆMI  Z  RÓŻNYMI  ZABURZENIAMI  ROZWOJOWYMI  I  SPRZĘŻONYMI  (z niepełnosprawnością  intelektualną,  ruchową, dysfunkcjami wzroku i słuchu, autyzmem oraz zaburzeniami zachowania)

 • PIELĘGNIARKĘ,  KTÓRA  CODZIENNIE SŁUŻY SWOJĄ  POMOCĄ,   OSOBĘ  WSPIERJĄCĄ  UCZNIÓW Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  RUCHOWĄ  W CZYNNOŚCIACH  SAMOOBSŁUGOWYCH  I  PODCZAS  WYCIECZEK


OPRÓCZ  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, KTÓRE REALIZOWANE SĄ W MAŁO LICZNYCH  KLASACH , OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ  ZAJĘĆ  TERAPEUTYCZNYCH  I  REWALIDACYJNYCH:

 • Metoda Dobrego Startu

 • Metoda Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne

 • Terapia pedagogiczna

 • Terapia logopedyczna

 • Zajęcia rozwijajace kompetencje społeczne i emocjonalne

 • Alternatywne metody komunikacji

 • Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej

 • Czytanie i pisanie sześciopunktem Braille`a

 • Integracja sensoryczna


Uczniowie są objęci opieką psychologa, pedagoga oraz logopedy.

Propozycje zajęć pozalekcyjnych ( informacje o zajęciach u nauczycieli prowadzących):

 • koło komputerowe - M. de Virion 

 • klub patriotyczny - U. Roguska, A. Neubauer

 • koło teatralne - I. Gryckiewicz

 • kołotaneczne -J.Gamelska, W. Muszytowski