Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26
Karpia 1
80-882 Gdańsk

Sprawozdanie finansowe 2023

Sprawozdanie finansowe 2020

Zgodnie z art 34 ust 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017' informuję, że sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2020 zostało opublikowane w BIP inne

Sprawozdanie finansowe -informacja zawarta w zakładce BIP inne

Zgodnie z art 34 ust 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017' informuję, że sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2019 zostało opublikowane w BIP inne 

Nasza szkoła istnieje od 1945 roku. Obecnie budynek szkoły znajduje się w centrum Starego Miasta. Szkoła jest dobrze zlokalizowana z dala od głównych arterii komunikacyjnych.
Aktualnie w naszej placówce proponujemy naszym uczniom indywidualne formy kształcenia dostosowane do potrzeb dziecka. Małe zespoły klasowe, wykwalifikowana kadra, przestronne sale lekcyjne to atuty naszej szkoły.

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!
Szkoła prowadzi szereg zajęć pozalekcyjnych.
W skład szkoły podstawowej wchodzą też oddziały gimnazjalne

NASZA PLACÓWKA PRACUJE W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM.

 • SPECJALISTÓW PRZYGOTOWANYCH DO PRACY Z DZIEĆMI Z RÓŻNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI I SPRZĘŻONYMI (z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, dysfunkcjami wzroku i słuchu, autyzmem oraz zaburzeniami zachowania)

 • PIELĘGNIARKĘ, KTÓRA CODZIENNIE SŁUŻY SWOJĄ POMOCĄ, OSOBĘ WSPIERJĄCĄ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ W CZYNNOŚCIACH SAMOOBSŁUGOWYCH I PODCZAS WYCIECZEK


OPRÓCZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, KTÓRE REALIZOWANE SĄ W MAŁO LICZNYCH KLASACH , OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I REWALIDACYJNYCH:

 • Metoda Dobrego Startu

 • Metoda Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne

 • Terapia pedagogiczna

 • Terapia logopedyczna

 • Zajęcia rozwijajace kompetencje społeczne i emocjonalne

 • Alternatywne metody komunikacji

 • Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej

 • Czytanie i pisanie sześciopunktem Braille`a

 • Integracja sensoryczna


Uczniowie są objęci opieką psychologa, pedagoga oraz logopedy.

Telefon 58 3012448

Email: sekretariat@sps26.edu.gdansk.pl

Strona WWW: sps26.edu.gdansk.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: BIP