DYREKTOR SZKOŁY: mgr Ryszard Muszytowski
wicedyrektor : mgr Joanna Mulart
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
Karpia 1
80-882 Gdańsk
Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15
telefon: 58 301 24 48

e-mail: sekretariat@sps26.edu.gdansk.pl


PEDAGOG: mgr A
nna Właz

PSYCHOLOG: mgr J
oanna Bobińska

Inspektor Ochrony Danych

Eliza Łuczkiewicz-Sztuka

uwaga nowy adres!

e-mail: iod@rodo-edu.pl