Samorząd uczniowski:
przewodniczący:
Przemysław Zadrożny
zastępca: 
opiekun: Małgorzata Bochniak