Organami szkoły są:

 

    • ​Dyrektor Szkoły, 

    • Rada Pedagogiczna,

    • Rada Rodziców, 

  • Samorząd Uczniowski.
Dyrektor szkoły:
 
DYREKTOR SZKOŁY: mgr Ryszard Muszytowski
WICEDYREKTOR :      mgr Joanna Mulart
Rada Rodziców przy SPS nr 26
 
Monika Parcej- Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców SP 26
Aleksandra Melzacka - Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Rodziców SP 26
Marzena Anders - Członek Prezydium Rady Rodziców SP 26
Anna Chmiel - sekretarz Prezydium Rady Rodziców SP 26
Karina Peszka - skarbnik Prezydium Rady Rodziców SP 26
 
Samorząd uczniowski:
przewodniczący:
Przemysław Zadrożny
zastępca: w trakcie wybotu
opiekun: Małgorzata Bochniak