Klasa 5a i 5b uczestniczyła w zajęciach biblioteczo-muzealnych w Bibliotece Pedagogicznej.

19 listopada 2018r. w ramach projektu czytelniczego i rozpowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży klasy Va i Vb wraz z opiekunami uczestniczyła w lekcji muzealno – bibliotecznej pt: „SZKOŁA NASZYCH OJCÓW I DZIADÓW” w Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku. Mogliśmy obejrzeć podręczniki, zeszyty, mundurki, przybory szkolne z dawnych lat. Usiedliśmy w ławach szkolnych i czytaliśmy stare elementarze i podręczniki. Poznaliśmy klimat i historię czasów przedwojennych, wojennych i powojennych.

Byliśmy w czytelni i wypożyczalni. Poznaliśmy zasady wypożyczania i książek i korzystania z księgozbiorów. Wiemy jak to było kiedyś i jak jest dziś.  Na pewno to nie jest nasza ostatnia wizyta w bibliotece.