PROJEKT CZYTELNICZY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 „ Z KSIĄŻKĄ PRZEZ ŻYCIE, CZYLI ZALAJKUJ TO.”                                                                                              

przygotowany przez Sylwię Dworek i Irenę Gryckiewicz.

Słowo przedwstępne: Chciałyśmy zrobić z koleżanką „coś”, by zachęcić uczniów do czytania, do samodzielnego czytania, lub słuchania, do obcowania z książką, z szeroko rozumianą literaturą. Chciałybyśmy , by towarzyszyła uczniom na co dzień, szczególnie w dobie komputeryzacji, internetu i telefonii komórkowej. Zdajemy sobie sprawę, że technologie są niezwykle użyteczne w życiu człowieka, ale chcemy pokazać jak inaczej można spędzać czas,  czerpać z tego radość, uczyć się, rozwijać i bawić. Projekt ten wpisuje się w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

WSTĘP:  

Budzenie  i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być troską nas wszystkich- nauczycieli, wychowawców, rodziców. Tylko wspólna praca może przynieść pozytywny efekt w postaci dzieci czytających książki. We współczesnej dobie technologii komputerowych i wszechobecnej telewizji, książka została odsunięta na plan dalszy. Choć mogłoby się wydawać, że przeżywa kryzys to jednak nadal jest najważniejszym środkiem przekazywania wiedzy. Czytanie rozwija nie tylko sferę poznawczo- intelektualną, ale pomaga budować system  wartości moralno- społecznych. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem zabawy i rozrywki. Kontakt z książką zapewnia dzieciom rozwój  zainteresowań, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Jest też nośnikiem  ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, zachęca do refleksji nad własnymi czynami, zachowaniami, słowami. Jest to ważne  szczególnie dzisiaj w świecie narastającej demoralizacji młodego pokolenia.   

Czy warto trudzić się, by przyciągnąć uczniów do książki?? Na pewno warto, chociażby ze względu na rolę książki, która wzmacnia w człowieku to, co najlepsze, jest ważnym elementem samorozwoju człowieka. Projekt jest też naszą odpowiedzią i udziałem w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie mogą korzystać w bibliotece z pięknego księgozbioru, który systematycznie się rozszerza. Są to książki adresowane do dzieci i młodzieży, albumy tematyczne, bajki dla najmłodszych.

Podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był radością  i przygodą. Chcemy rozbudzić motywację do czytania, do obcowania z książką; rozwijać aktywność i ciekawość związaną ze światem książki, wspomagać rozwój emocjonalny i moralny. Zależy nam, by każda klasa, każdy uczeń mógł brać udział w tym projekcie na miarę swoich sił i możliwości. Wielość zadań i pomysłów pozwoli każdej klasie włączyć się do projektu i aktywnie w nim uczestniczyć.

 

CELE OGÓLNE:

 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Poznawanie utworów literatury dziecięcej ( bajki, wiersze, opowiadania, baśnie, legendy) z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka.
 3. Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
 4. Włączenie się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poprzez realizację projektu.

CELE EDUKACYJNE PROJEKTU:

 1. Wprowadzenie dzieci w świat książek.
 2. Kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania.
 3. Wzbogacanie słownictwa dzieci.
 4. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 5. Doskonalenie umiejętności językowych.
 6. Zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi.
 7. Zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom.
 8. Budzenie zainteresowań książką poprzez zabawy plastyczne, warsztaty, kąciki książek w klasach, konkursy.
 9. Integrowanie grupy przez wspólną pracę i zabawę.
 • Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania.
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, uczenie wartości moralnych.
 • Eliminowanie negatywnych emocji.
 • Wyrażanie swoich uczuć i emocji słowami.
 • Wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.
 1. Zapoznanie z zasadami korzystania książek, biblioteki szkolnej, wdrażanie do dbałości i szacunku do książek.
 2. Kształtowanie pożądanych postaw społecznych.

 

       ZADANIA

         TERMIN

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Stworzenie projektu

 

       V/VI 2018

Wyznaczenie celów, założeń i napisanie projektu

 

Sylwia Dworek, Irena       Gryckiewicz

 

Przedstawienie projektu na  zebraniu rady pedagogicznej oraz Radzie Rodziców

 

     VIII/ IX 2018

Przedstawienie radzie pedagogicznej projektu: celów, założeń, zadań, sposobów realizacji, terminów, osób odpowiedzialnych. Przedstawienie projektu na stronie internetowej szkoły i na fb.

 

 

Sylwia Dworek, Irena Gryckiewicz

 

Pasowanie  uczniów na „ aktywnych czytelników i przyjaciół książki.”

Ogłoszenie konkursu na: 1.Najbardziej aktywnego  czytelnika

2. Przyjaciela i bywalca biblioteki szkolnej

    

         IX 2018

 

 

 

         IX. 2018- V. 2019

 

Zorganizowanie uroczystego pasowania i ogłoszenie konkursu na aktywnych czytelników i przyjaciół książki. Dzieci wypożyczają i czytają przez cały rok.Ogłoszenie wyników w czerwcu.

 

 

Sylwia Dworek,

Irena Gryckiewicz,

Beata Bochenek

Klasowe kąciki czytelnicze:

„Moje ulubione książeczki.”

Pogadanka wychowawcy z uczniami na temat szacunku do książek, odpowiedniego obchodzenia się z nimi

  

 

    

          IX- X. 2018

Założenie klasowego kącika czytelniczego z ulubionymi książeczkami.

Przedstawienie kącików w postaci zdjęć na gazetce szkolnej i na fb

 

 

 

Wychowawcy klas,

Koordynatorzy: S. Dworek i I.Gryckiewicz

 

Akcja „Czytam 20 minut dziennie- codziennie.”

 

 

 

   

      Cały rok i zawsze

    Ogłoszenie X. 2018

Zaproszenie do projektu rodziców, zachęcenie do czytania dzieciom bajek, wierszyków, baśni 20 minut każdego dnia.

Zapoznanie rodziców i Rady Rodziców z projektem podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Zaproszenie do akcji na stronie internetowej szkoły i na fb.

 

 

Wychowawcy klas

Rodzice

S. Dworek

I. Gryckiewicz

Konkurs dla grona pedagogicznego: „ Z jakiej to książki?”

   

    X 2018- okazji Dnia  KEN

Zaproszenie do zabawy grono pedagogiczne. Drużyny rozpoznają tytuł i autora książki/ bajki/ wiersza po przeczytanym fragmencie.

Pokazanie uczniom, że czytanie może, znajomość utworów literackich jest wartościową, świetną rozrywką i zabawą.

Znane cytaty przedstawiają – czytają uczniowie

 

S.Dworek

I.Gryckiewicz

 

„ Przyłapani na czytaniu”

 

 

          Cały rok

 

Zabawna akcja, która pokazuje uczniów, nauczycieli, pracowników czytających książkę, gazetę- dosłownie „ przyłapani na czytaniu” J. Mogą to być także zdjęcia zrobione w domu podczas wspólnego czytania z dzieckiem. Osoby takie, będą miały zrobione zdjęcie i umieszczone na gazetce (za zgodą), a rodzice przesyłają takie zdjęcie poprzez wiadomość multimedialną

Nauczyciele

Rodzice

S. Dworek

I. Gryckiewicz

M.de Virion

 

„Spotkania z książką”

 

           Wg. ustaleń

Wyjście  do

1.Biblioteki Wojewódzkiej,

2. Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych.

Uczniowie zapoznają się z pracą bibliotekarza, z działalnością biblioteki, oglądają księgozbiory, biorą udział w zorganizowanych dla nich zajęciach.

B. Bochenek

S. Dworek

I. Gryckiewicz

 

Mistrzowie czytania” czyli poczytaj mi kolego

 

            IV/ V 2019

Zaproszenie do akcji uczniów klas starszych, którzy raz w tygodniu czytają fragmenty różnych bajek (15- 20 minut)

 

S. Dworek

I. Gryckiewicz

Uczniowie czytający młodszym kolegom

 

„ Literacka wymiana”

 

              III 2019

W miesiącu marcu w wyznaczonym tygodniu uczniowie wymieniają się swoimi książkami,  przynosimy swoje do biblioteki. Tam będzie punkt wymiany.  Akcja na fali modnego i pożytecznego bookcrossingu- poznajemy inne książki bez ponoszenia kosztów.

B. Bochenek

S. Dworek

I. Gryckiewicz

 

Bajkoterapia

   

wg harmonogramu

(warsztaty raz w miesiącu począwszy od października)

    

Prowadzenie zajęć i warsztatów z bajkoterapii dla uczniów naszej szkoły połączone z zajęciami  plastycznymi

 

Psycholodzy: J. Bobińska, H.Federowicz

Koordynatorzy: S. Dworek, I.Gryckiewicz

 

 

Konkurs na najbardziej oryginalną zakładkę do książki

     

 

       XI. 2018

 

 

Ogłoszenie zasad konkursu dla wszystkich uczniów naszej szkoły na najbardziej oryginalną zakładkę do książki.

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele plastyki i zajęć artystycznych, S. Dworek, I. Gryckiewicz

 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia- „Miś jako bohater bajek.”

    

 

 

            XI. 2018

Prezentacja bajek, książek, których bohaterem jest miś.

Zapoznanie dzieci z historią pluszowego misia. Gry i zabawy o misiach.

Wykonanie prac plastycznych: „ Mój pluszowy miś.”

 

 

 

H. Federowicz,  E. de Virion,

S. Dworek,  I. Gryckiewicz

 

 

Wywiad z nauczycielami i pracownikami szkoły: „ Moja ulubiona książka z dzieciństwa.”

    

     

   

 

                 I.2019

 

 

Przeprowadzenie przez samorząd uczniowski wywiadów z nauczycielami i pracownikami szkoły na temat ulubionej książki z dzieciństwa oraz roli książki w życiu.

Umieszczenie relacji na tablicy w holu szkoły oraz na stronie internetowej i fb.

 

 

Samorząd uczniowski, M. de Virion,

S. Dworek, I. Gryckiewicz

Selfie z moją ulubioną książką

              II.2019

Zdjęcia przesyłamy poprzez wiadomość multimedialną. Ukażą się na gazetce i fb.

Zdjęcia mogą być rodzinne

Marcin de Virion

Sylwia Dworek

Irena Gryckiewicz

 

 

 

Projekt okładki do mojej ulubionej książki

       

       

 

 

            III.2019

 

Wykonanie okładki do ulubionej książki dowolną techniką- komputerowo, projekt ołówkiem, kredkami, farbami Umieszczenie prac na tablicy w holu szkoły i na stronie internetowej oraz na fb

Nauczyciele plastyki, M.de Virion

IV edycja konkursu recytatorskiego

 

 

      

       IV.2019

Uczestnicy konkursu wybierają utwór o określonej tematyce edycji , uczą się go i recytują. Jury ocenia

I. Gryckiewicz

K. Litwińska

Jak powstaje książka? Wizyta w drukarni

       IV. 2019

Z okazji Światowego Dnia Książki wyjście do drukarni, aby pokazać skąd się bierze książka, jak powstaje, zanim trafi do naszych rąk.

 

S. Dworek

I. Gryckiewicz

Spotkanie z ciekawą osobą

       V. 2019

 

Spotkanie z autorem książek. Rozmowa na temat książek, pisania. Uczniowie mają możliwość zadania pytań

Sylwia Dworek

Irena Gryckiewicz

Nauczyciele dzieciom: „ Recytujemy znane wiersze dla dzieci.” Świętujemy Dzień Dziecka

     

       VI. 2019

Występ chętnych nauczycieli, którzy recytują najbardziej znane wiersze dla dzieciJ

Koordynatorzy, chętni nauczyciele J ( Sylwia D., Irena S. , Krysia M.,  Kasia L., Kasia Staszewska, Iwona  S., Basia Ś., Kalina K., Waldek K., Gosia B., Ania W., Hania F., Asia B.)

Ogłoszenie wyników konkursu na najbardziej aktywnego czytelnika, krótkie podsumowanie

     

        VI. 2019

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, krótkie podsumowanie projektu, podziękowanie wszystkim uczniom  za udział nauczycielom, wychowawcom za pomoc w realizacji zadań.

B. Bochenek

S. Dworek

I.Gryckiewicz

 

 

 

EWALUACJA:

-  krótka ankieta dla nauczycieli, rodziców i uczniów na temat wrażeń, spostrzeżeń dotyczących wszystkich aspektów projektu- jego wpływu na świadomość, rozbudzenie chęci czytania. Przedstawienie wyników na radzie pedagogicznej SIERPIEŃ 2019.

 

POTRZEBNE MATERIAŁY:

Duża tablica do relacjonowania tego co aktualnie dzieje się w projekcie, arkusze szarego papieru ( ok.50), biały brystol, pisaki, kredki,  papier do dyplomów, nagrody

                                                                                                                                                   Projekt przygotowały:

                                                                                                                                          Sylwia Dworek i Irena Gryckiewicz