Jesteśmy jedyną publiczną placówką w Gdańsku biorącą udział w projekcie "Szkoła w Kręgach Wsparcia".

Czym jest SZKOŁA W KRĘGACH WSPARCIA ?

Szkoła w Kręgach Wsparcia to placówka wydobywająca talenty i moce z uczniów.

To miejsce, gdzie realizowana jest współpraca partnerska z rodzicami oraz żywe są idee włączania w społeczność lokalną.

Głównym założeniem jest podejście skoncentrowane na uczniu oraz praca na zasobach i potencjale nie tylko ucznia, ale także rodziny, szkoły i społecznści lokalnej.

Zasoby przekierowują uwagę z leczenia niepełnosprawności na rzecz wspierania rozwoju uczniów z wykorzystaniem ich mocnych stron. Inspiryją do zobaczenia nie tylko potrzeb ucznia i jego rodziny, ale także ich planów na przyszłość. Zasoby ułatwiają budowanie pozytywnego wizerunku uczniów oraz pozwalają rozpoznać istniejące wokół ucznia i jego rodziny sieci osobistego wsparcia. Budowanie Kręgów Wsparcia wokół ucznia i jego rodziny oznacza współpracęosób, a także instytucji zaangażowanych w życie oraz pracęz dzieckiem i rodzinom. Ważne jest, aby ta współpraca była autentyczną pracą zespołową.