Rozpoczęcie Roku Szkolnego 20/21
Ważne! Na teren szkoły może wejść uczeń wraz z jednym rodzicem/opiekunem.
Klasy:
8.30 - klasy 7a, 7b
9.00- 7c/8b, 7d, 8a
9.30- 6 a,b,c
10.00- 4a, 4/5b, 4/5c/6d, 5a
10.30- 1 a,b,c, 2a, 2c
11.00- 3a,b,c,d